Zero Waste is a set of principles focused on waste prevention that encourages the redesign of resource life cycles so that all products are reused. The goal is for no trash to be sent to landfills, incinerators, or the ocean. Currently, only 9% of plastic is actually recycled. In a zero waste system, material will be reused until the optimum level of consumption. The definition adopted by the Zero Waste International Alliance (ZWIA) is: Advocates say eliminating waste decreases pollution, and can also reduce costs due to the reduced need for raw materials.

Property Value
dbo:abstract
 • Zero Waste is a set of principles focused on waste prevention that encourages the redesign of resource life cycles so that all products are reused. The goal is for no trash to be sent to landfills, incinerators, or the ocean. Currently, only 9% of plastic is actually recycled. In a zero waste system, material will be reused until the optimum level of consumption. The definition adopted by the Zero Waste International Alliance (ZWIA) is: Zero Waste: The conservation of all resources by means of responsible production, consumption, reuse, and recovery of all products, packaging, and materials, without burning them, and without discharges to land, water, or air that threaten the environment or human health. Zero Waste refers to waste prevention as opposed to end-of-pipe waste management. It is a whole systems approach that aims for a massive change in the way materials flow through society, resulting in no waste. Zero waste encompasses more than eliminating waste through recycling and reuse, it focuses on restructuring production and distribution systems to reduce waste. Zero waste is more of a goal or ideal rather than a hard target. Zero Waste provides guiding principles for continually working towards eliminating wastes. Advocates expect that government regulation is needed to influence industrial choices over product and packaging design, manufacturing processes, and material selection. Advocates say eliminating waste decreases pollution, and can also reduce costs due to the reduced need for raw materials. (en)
 • Zero Waste là các nguyên tắc tập trung vào việc ngăn chặn chất thải, khuyến khích việc tái chế lại tài nguyên để tất cả các sản phẩm được tái sử dụng. Mục tiêu là giảm thiểu rác thải được gửi đến các bãi rác, lò đốt rác hoặc đại dương. Hiện tại, chỉ có 9% nhựa thực sự được tái chế. Trong một hệ thống tái chế chất thải, vật liệu sẽ được tái sử dụng cho đến mức tiêu thụ tối ưu. [1] Định nghĩa được thông qua bởi Liên minh Quốc tế Không thải (ZWIA) [2] là: Zero Waste: Việc bảo tồn tất cả các nguồn tài nguyên bằng các phương tiện sản xuất, tiêu thụ, tái sử dụng và thu hồi tất cả các sản phẩm, bao bì và vật liệu, không đốt chúng và không thải ra đất, nước hoặc không khí đe dọa đến môi trường hoặc sức khỏe con người . Zero Waste đề cập đến việc ngăn chặn chất thải trái ngược với nguyên tắc quản lý chất thải cuối đường ống. [3] Đó là một cách tiếp cận toàn bộ hệ thống nhằm mục đích tạo ra sự thay đổi lớn trong cách các vật liệu chảy qua xã hội, dẫn đến không lãng phí. [3] Zero Waste loại bỏ chất thải thông qua tái chế và tái sử dụng, nó tập trung vào tái cấu trúc hệ thống sản xuất và phân phối để giảm chất thải. [4] Zero Waste chính là mục tiêu hay lý tưởng[5] Zero Waste cung cấp các nguyên tắc chỉ đạo để liên tục làm việc để loại bỏ chất thải. [3] Những người ủng hộ hy vọng rằng quy định của chính phủ là cần thiết để tác động đến các lựa chọn công nghiệp đối với thiết kế sản phẩm và bao bì, quy trình sản xuất và lựa chọn nguyên liệu. [6] Những người ủng hộ nói rằng loại bỏ chất thải giúp làm giảm ô nhiễm, và cũng có thể giảm chi phí do nhu cầu nguyên liệu giảm. (en)
 • Zero Waste is a set of principles focused on waste prevention that encourages the redesign of resource life cycles so that all products are reused. The goal is for no trash to be sent to landfills, incinerators, or the ocean. Currently, only 9% of plastic is actually recycled. In a zero waste system, material will be reused until the optimum level of consumption. The definition adopted by the Zero Waste International Alliance (ZWIA) is: Zero Waste: The conservation of all resources by means of responsible production, consumption, reuse and recovery of all products, packaging, and materials, without burning them, and without discharges to land, water or air that threaten the environment or human health. Zero Waste refers to waste prevention as opposed to end-of-pipe waste management. It is a whole systems approach that aims for a massive change in the way materials flow through society, resulting in no waste. Zero waste encompasses more than eliminating waste through recycling and reuse, it focuses on restructuring production and distribution systems to reduce waste. Zero waste is more of a goal or ideal rather than a hard target. Zero Waste provides guiding principles for continually working towards eliminating wastes. Advocates expect that government regulation is needed to influence industrial choices over product and packaging design, manufacturing processes, and material selection. Advocates say eliminating waste decreases pollution, and can also reduce costs due to the reduced need for raw materials. (en)
 • Zero Waste is a set of principles focused on waste prevention that encourages the redesign of resource life cycles so that all products are reused. The goal is for no trash to be sent to landfills, incinerators, or the ocean. Currently, only 9% of plastic is actually recycled. In a zero waste system, material will be reused until the optimum level of consumption. The definition adopted by the Zero Waste International Alliance (ZWIA) is: Zero Waste: The conservation of all resources by means of responsible production, consumption, reuse and recovery of all products, packaging, and materials, without burning them, and without discharges to land, water or air that threaten the environment or human health. Zero Waste refers to waste prevention as opposed to end-of-pipe waste management. It is a whole systems approach that aims for a massive change in the way materials flow through society, resulting in no waste. Zero waste encompasses more than eliminating waste through recycling and reuse. It focuses on restructuring production and distribution systems to reduce waste. Zero waste is more of a goal or ideal rather than a hard target. Zero Waste provides guiding principles for continually working towards eliminating wastes. Advocates expect that government regulation is needed to influence industrial choices over product and packaging design, manufacturing processes, and material selection. Advocates say eliminating waste decreases pollution, and can also reduce costs due to the reduced need for raw materials. (en)
 • Zero Waste is a set of principles focused on waste prevention that encourages the redesign of resource life cycles so that all products are reused. The goal is for no trash to be sent to landfills, incinerators or the ocean. Currently, only 9% of plastic is actually recycled. In a zero waste system, material will be reused until the optimum level of consumption. The definition adopted by the Zero Waste International Alliance (ZWIA) is: Zero Waste: The conservation of all resources by means of responsible production, consumption, reuse and recovery of all products, packaging, and materials, without burning them, and without discharges to land, water or air that threaten the environment or human health. Zero Waste refers to waste prevention as opposed to end-of-pipe waste management. It is a whole systems approach that aims for a massive change in the way materials flow through society, resulting in no waste. Zero waste encompasses more than eliminating waste through recycling and reuse. It focuses on restructuring production and distribution systems to reduce waste. Zero waste is more of a goal or ideal rather than a hard target. Zero Waste provides guiding principles for continually working towards eliminating wastes. Advocates expect that government regulation is needed to influence industrial choices over product and packaging design, manufacturing processes, and material selection. Advocates say eliminating waste decreases pollution, and can also reduce costs due to the reduced need for raw materials. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageEditLink
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageExtracted
 • 2020-04-23 17:19:26Z (xsd:date)
 • 2020-05-01 22:52:53Z (xsd:date)
 • 2020-06-14 00:16:50Z (xsd:date)
 • 2020-07-30 19:37:00Z (xsd:date)
 • 2020-08-02 17:03:07Z (xsd:date)
 • 2020-08-02 17:04:19Z (xsd:date)
 • 2020-08-25 16:01:11Z (xsd:date)
 • 2020-09-01 04:35:09Z (xsd:date)
 • 2020-09-01 08:43:42Z (xsd:date)
 • 2020-09-01 08:47:03Z (xsd:date)
 • 2020-09-02 05:41:47Z (xsd:date)
 • 2020-09-02 05:48:17Z (xsd:date)
 • 2020-09-03 20:49:08Z (xsd:date)
 • 2020-09-03 20:50:54Z (xsd:date)
 • 2020-09-14 05:41:37Z (xsd:date)
 • 2020-10-18 00:06:55Z (xsd:date)
 • 2020-10-19 17:21:18Z (xsd:date)
 • 2020-10-19 17:27:41Z (xsd:date)
 • 2020-10-19 17:28:24Z (xsd:date)
 • 2020-11-29 19:17:25Z (xsd:date)
 • 2020-11-29 19:17:55Z (xsd:date)
 • 2020-12-02 19:18:24Z (xsd:date)
 • 2020-12-25 20:28:46Z (xsd:date)
 • 2020-12-25 20:29:38Z (xsd:date)
 • 2020-12-30 14:55:42Z (xsd:date)
 • 2021-01-03 16:41:19Z (xsd:date)
 • 2021-01-14 22:29:35Z (xsd:date)
 • 2021-02-19 10:43:18Z (xsd:date)
 • 2021-03-11 07:49:27Z (xsd:date)
 • 2021-03-25 15:47:43Z (xsd:date)
 • 2021-04-06 15:14:47Z (xsd:date)
 • 2021-04-06 15:27:18Z (xsd:date)
 • 2021-04-06 15:32:34Z (xsd:date)
dbo:wikiPageHistoryLink
dbo:wikiPageID
 • 1255961 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 40698 (xsd:integer)
 • 51772 (xsd:integer)
 • 51780 (xsd:integer)
 • 51784 (xsd:integer)
 • 51825 (xsd:integer)
 • 51899 (xsd:integer)
 • 51900 (xsd:integer)
 • 51902 (xsd:integer)
 • 52075 (xsd:integer)
 • 52081 (xsd:integer)
 • 52083 (xsd:integer)
 • 52216 (xsd:integer)
 • 52220 (xsd:integer)
 • 52224 (xsd:integer)
 • 52258 (xsd:integer)
 • 52286 (xsd:integer)
 • 52291 (xsd:integer)
 • 52292 (xsd:integer)
 • 52305 (xsd:integer)
 • 52342 (xsd:integer)
 • 52448 (xsd:integer)
 • 52589 (xsd:integer)
 • 52790 (xsd:integer)
 • 54197 (xsd:integer)
 • 54436 (xsd:integer)
 • 54969 (xsd:integer)
dbo:wikiPageModified
 • 2020-04-23 17:19:19Z (xsd:date)
 • 2020-05-01 22:52:49Z (xsd:date)
 • 2020-06-14 00:16:46Z (xsd:date)
 • 2020-07-30 19:36:57Z (xsd:date)
 • 2020-08-02 17:03:02Z (xsd:date)
 • 2020-08-02 17:04:12Z (xsd:date)
 • 2020-08-25 16:01:07Z (xsd:date)
 • 2020-09-01 04:35:04Z (xsd:date)
 • 2020-09-01 08:43:37Z (xsd:date)
 • 2020-09-01 08:46:52Z (xsd:date)
 • 2020-09-02 05:41:44Z (xsd:date)
 • 2020-09-02 05:48:12Z (xsd:date)
 • 2020-09-03 20:49:05Z (xsd:date)
 • 2020-09-03 20:50:51Z (xsd:date)
 • 2020-09-14 05:41:31Z (xsd:date)
 • 2020-10-19 17:21:11Z (xsd:date)
 • 2020-10-19 17:27:37Z (xsd:date)
 • 2020-10-19 17:28:12Z (xsd:date)
 • 2020-11-29 19:17:19Z (xsd:date)
 • 2020-11-29 19:17:51Z (xsd:date)
 • 2020-12-02 19:18:17Z (xsd:date)
 • 2020-12-25 20:28:40Z (xsd:date)
 • 2020-12-25 20:29:30Z (xsd:date)
 • 2020-12-30 14:55:35Z (xsd:date)
 • 2021-01-03 16:41:10Z (xsd:date)
 • 2021-01-14 22:29:31Z (xsd:date)
 • 2021-02-19 10:43:10Z (xsd:date)
 • 2021-03-11 07:49:21Z (xsd:date)
 • 2021-03-25 15:47:36Z (xsd:date)
 • 2021-04-06 15:14:40Z (xsd:date)
 • 2021-04-06 15:27:08Z (xsd:date)
 • 2021-04-06 15:32:28Z (xsd:date)
dbo:wikiPageOutDegree
 • 18 (xsd:integer)
 • 164 (xsd:integer)
 • 165 (xsd:integer)
 • 166 (xsd:integer)
 • 167 (xsd:integer)
 • 168 (xsd:integer)
 • 169 (xsd:integer)
 • 170 (xsd:integer)
 • 171 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 952704376 (xsd:integer)
 • 954341438 (xsd:integer)
 • 962425554 (xsd:integer)
 • 970347708 (xsd:integer)
 • 970825896 (xsd:integer)
 • 970826063 (xsd:integer)
 • 974885278 (xsd:integer)
 • 976091235 (xsd:integer)
 • 976118993 (xsd:integer)
 • 976119360 (xsd:integer)
 • 976290065 (xsd:integer)
 • 976290638 (xsd:integer)
 • 976591901 (xsd:integer)
 • 976592148 (xsd:integer)
 • 978319856 (xsd:integer)
 • 984350179 (xsd:integer)
 • 984351180 (xsd:integer)
 • 984351272 (xsd:integer)
 • 991379729 (xsd:integer)
 • 991379831 (xsd:integer)
 • 991963427 (xsd:integer)
 • 996311250 (xsd:integer)
 • 996311363 (xsd:integer)
 • 997221554 (xsd:integer)
 • 998059718 (xsd:integer)
 • 1000392995 (xsd:integer)
 • 1007680501 (xsd:integer)
 • 1011510910 (xsd:integer)
 • 1014170743 (xsd:integer)
 • 1016320704 (xsd:integer)
 • 1016322890 (xsd:integer)
 • 1016323703 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Zero Waste is a set of principles focused on waste prevention that encourages the redesign of resource life cycles so that all products are reused. The goal is for no trash to be sent to landfills, incinerators, or the ocean. Currently, only 9% of plastic is actually recycled. In a zero waste system, material will be reused until the optimum level of consumption. The definition adopted by the Zero Waste International Alliance (ZWIA) is: Advocates say eliminating waste decreases pollution, and can also reduce costs due to the reduced need for raw materials. (en)
 • Zero Waste là các nguyên tắc tập trung vào việc ngăn chặn chất thải, khuyến khích việc tái chế lại tài nguyên để tất cả các sản phẩm được tái sử dụng. Mục tiêu là giảm thiểu rác thải được gửi đến các bãi rác, lò đốt rác hoặc đại dương. Hiện tại, chỉ có 9% nhựa thực sự được tái chế. Trong một hệ thống tái chế chất thải, vật liệu sẽ được tái sử dụng cho đến mức tiêu thụ tối ưu. [1] Định nghĩa được thông qua bởi Liên minh Quốc tế Không thải (ZWIA) [2] là: Những người ủng hộ nói rằng loại bỏ chất thải giúp làm giảm ô nhiễm, và cũng có thể giảm chi phí do nhu cầu nguyên liệu giảm. (en)
 • Zero Waste is a set of principles focused on waste prevention that encourages the redesign of resource life cycles so that all products are reused. The goal is for no trash to be sent to landfills, incinerators or the ocean. Currently, only 9% of plastic is actually recycled. In a zero waste system, material will be reused until the optimum level of consumption. The definition adopted by the Zero Waste International Alliance (ZWIA) is: Advocates say eliminating waste decreases pollution, and can also reduce costs due to the reduced need for raw materials. (en)
rdfs:label
 • Zero waste (en)
owl:sameAs
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of